آدرس مطب

تهــران، کـوی نصـر (گیـشا)، خیابان صائمی شمالی ، شماره 28/1
کد پستی: 1447774373
تلفن 1: 340 278 88 021
تلفن 2: 341 278 88 021
تلفن 3: 758 240 88 021
واتس‌اپ: 758 240 8 0939
info@shahidimd.com